Skip to content Skip to footer
Statické suché zasklenie

Statika - STV®

Jedinečná technológia lepenia spoločnosti GEALAN umožňuje plynulú výrobu veľkoformátových okenných prvkov.

Statické suché zasklenie

Statika - STV®

Jedinečná technológia lepenia spoločnosti GEALAN umožňuje plynulú výrobu veľkoformátových okenných prvkov.

Žiadne dodatočné investície

Pri statickom suchom zasklení STV® nie sú nutné žiadne značné investície do nových strojov. Pretože profily sa doručia už hotové s integrovanou lepiacou páskou.

Normálny priebeh vo výrobe

Spracovanie profilov prebieha ako obvykle Strih, zvarenie, omietnutie a zasklenie je možné vykonať ako doteraz drobným prispôsobením sa na požiadavky techniky STV®.

Lepšia statika

Kombinácia techniky STV® s bežným oceľovým vystužením umožňuje zhotovenie doposiaľ nedosiahnutej veľkosti prvkov. Tiež pri špeciálnych stavbách je možné realizovať tak stabilné prvky.

Vylepšená tepelná izolácia

Pri stavbe normálne veľkých, bielych prvkov (okná 1,50 x 1,50 m a balkónové dvere 1,10 x 2,30 m) s technikou STV® je možné sa úplne zriecť oceľového vystuženia. Tým sa dosiahne značné zlepšenie hodnôt Uf (okolo 0,2 W/(m²K) podľa kombinácie profilov).

Potenciál úspor

Časovo náročné nastavovanie a nastavovanie a dodatočné nastavovanie okna sa redukuje na minimum. Navyše sa značne zjednoduší montáž prvkov vďaka redukcii hmotnosti.

Využite prednosť systému

Všetky komponenty STV sú navzájom odskúšané podľa platnej normy RAL pre vlepované konštrukcie a zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky. Dosiahnuté hodnoty zodpovedajú obvyklému štandardu systémov GEALAN.

Viac k STV®

Plynulé zhotovenie suchým zasklením

STV®: Jednoducho uskutočniteľné

STV® je priekopnícky systém suchého zalepovania okennej tabule a presahu krídla. V porovnaní s inak bežným mokrým variantom vykazuje rozhodujúce prednosti. A to bez kompromisov pri jednoduchom spracovaní. STV® je systém, ktorý skutočne funguje.

Princíp staticky suchého zasklenia

Pri lepiacej technike STV® (statické suché zasklenie) vyvinutej spoločnosťou GEALAN ide o zlepenie skla a krídlového profilu lepiacou páskou špeciálne koncipovanou na výrobu okien pri zachovaní obvyklého osadenia skla. Zlepením okennej tabule s krídlovým profilom sa pevnosť sklenenej tabule prenesie do krídla a celý systém sa stabilizuje. Preto je možné štandardné prvky vyrábať úplne bez ocele. Alternatívne je možné v spojení s oceľou a technikou STV® spoločnosti GEALAN zhotoviť stabilné prvky. Navyše vzniká v oblasti špeciálnych konštrukcií možnosť znateľného zlepšenia pevnosti kruhových oblúkov a šikmých okien.

STV® od spoločnosti GEALAN prvýkrát ponúkajú výrobcovia okien vyspelý systém na racionálne a hospodárne zhotovenie okien s lepenými tabuľami.

6016-ac7016-STV-IKD

Zhotovenie okien s STV®

Pri lepení okenných tabúľ s tekutými lepidlami sú potrebné značné investície do nových strojov. Pri staticky suchom zasklení STV® nejde o tento prípad. Pretože profily sa doručia už hotové s integrovanou lepiacou páskou. Zažite zhotovenie okien s STV® vo filme.

Na stiahnutie

stv_static_CZ

Prospekt STV® - statické suché zasklenie

gealan_kubus_cz

Prospekt GEALAN-KUBUS®