Skip to content Skip to footer

GEALAN Hafen-City®

Čerstvý vzduch bez hluku

GEALAN Hafen-City®

Okno GEALAN Hafen-City® dosahuje v zavretom stave mieru zvukovej izolácie až 63 dB, teda lepšie hodnoty zvukovej izolácie v porovnaní s klasickými oknami so zvukovo izolačnými sklami, ktoré vykazujú hodnoty do 48 dB.

Čerstvý vzduch bez hluku

GEALAN Hafen-City®

Okno GEALAN Hafen-City® dosahuje v zavretom stave mieru zvukovej izolácie až 63 dB, teda lepšie hodnoty zvukovej izolácie v porovnaní s klasickými oknami so zvukovo izolačnými sklami, ktoré vykazujú hodnoty do 48 dB.

GEALAN Hafen-City-Fenster®

Čerstvý vzduch a minimum obťažujúceho hluku. To sa dá dosiahnuť vďaka dômyselnej funkcii vyklápania okna GEALAN Hafen-City®. Pri vyklopenom okne dosahuje systém miery zvukovej izolácie až 34 dB a tým najlepšie hodnoty v rámci certifikácie skúšobným ústavom ift Rosenheim.

Prirodzený spôsob vetrania pri maximálnej zvukovej izolácii

Extrémna miera zvukovej izolácie pri zatvorenom okne

Jednoduché čistenie

Takmer neviditeľný rám

Obytné priestory v meste v uvoľnene pokojnej atmosfére

Novelizácia nemeckých stavebných predpisov priniesla zavedenie novej kategórie stavebných zón – „Urbánnej zóny“. Obce môžu teraz ponúkať priestory na obytnú výstavbu na miestach, ktoré sú už husto zastavané, av ktorých sa komerčné objekty a byty nachádzajú v blízkom susedstve.

To je to pravé miesto na použitie okna Hafen-City: Rezidenčné zóny v mestách, v ktorých sa napriek zvýšenej hladine hlukových emisií nechceme vzdať prirodzeného spôsobu vetrania. Táto koncepcia okien je teda odpoveďou na stále hustnúcu zástavbu vo veľkomestách.

Obzvlášť zaujímavé pre staviteľov a architektov: moderná konštrukcia okien spájajúca prirodzený spôsob vetrania so zvukovou izoláciou.

gealan-hafen-city-Doormaster-img

Vnímanie hluku ľuďmi

Vnímanie hluku sa u jednotlivých ľudí líši. Jedno je však isté: Počnúc kontinuálnou hladinou akustického tlaku 60 decibelov sa objavujú stresové reakcie počas spánku, od hladiny 80 decibelov sa môžu objaviť zdravotné ťažkosti. Tu niekoľko príkladov hladiny akustického tlaku vo vzdialenosti do 10 metrov.

  • 10 dB: dýchanie, šustot listu
  • 50 dB: zlé počasie, zvuky vydávané chladničkou
  • 70 dB: pustený televízor, dopravný hluk, kosačka na trávu
  • 90 dB: prevádzka nákladného vozidla alebo pneumatického kladiva
  • 130 dB: automobilové závody, prúdové lietadlo

Moderná zvuková izolácia

Zvuková izolácia pri zachovaní prirodzeného spôsobu vetrania

Okno GEALAN Hafen-City® dosahuje v zavretom stave mieru zvukovej izolácie až 63 dB, teda lepšie hodnoty zvukovej izolácie v porovnaní s klasickými oknami so zvukovo izolačnými sklami, ktoré vykazujú hodnoty do 48 dB. Dokonca aj pri čiastočne otvorenom okne dosahuje systém od spoločnosti GEALAN stále ešte mieru zvukovej izolácie až 34 dB a tým najlepšie hodnoty v rámci certifikácie skúšobným ústavom ift Rosenheim.

Moderné špaletové okná

Okno GEALAN Hafen-City® predstavuje kombinovaný produkt tvorený systémami GEALAN-KUBUS® a GEALAN S 9000. Oba jednotlivé prvky spája do jedného celku špeciálne vyvinutý montážny rám. Čistenie okna je bezproblémové a ľahko uskutočniteľné vďaka otočnému otváraniu dovnútra. Osvedčený princíp špaletového okna sa týmto stáva opäť aktuálnym. Stavitelia a architekti majú vďaka tomu poruke riešenie, ktoré im umožňuje vzájomne spojiť modernú architektúru s najvyššími nárokmi na zvukovú izoláciu a zachovanie prirodzeného spôsobu vetrania.

Prehľad výhod

Prirodzený spôsob vetrania pri maximálnej zvukovej izolácii

Prirodzený spôsob vetrania pri maximálnej zvukovej izolácii

Čerstvý vzduch a minimum obťažujúceho hluku. To sa dá dosiahnuť vďaka dômyselnej funkcii vyklápania okna GEALAN Hafen-City. Pri vyklopenom okne dosahuje systém miery zvukovej izolácie až 34 dB a tým najlepšie hodnoty v rámci certifikácie skúšobným ústavom ift Rosenheim.

Extrémna miera zvukovej izolácie pri zatvorenom okne

Extrémna miera zvukovej izolácie pri zatvorenom okne

Ak je okno GEALAN Hafen-City zatvorené, zaručuje ešte lepšiu zvukovú izoláciu: Dosahuje overené hodnoty zvukovej izolácie 63 dB. Vďaka tomu do kancelárií alebo bytov nepreniká dopravný hluk.

Jednoduché čistenie

Ďalšou výhodou okien GEALAN Hafen-City je možnosť ich bezproblémového čistenia z vnútra miestnosti. Osvedčený princíp špaletového okna sa týmto stáva opäť aktuálnym.

Takmer neviditeľný rám

Pri kombinácii systémov GEALAN-KUBUS® a GEALAN-LUMAXX® je pozornosť plne zameraná na úzke pohľadové šírky. Špeciálna kombinácia štíhlych štulpových a krídlových prvkov tu zaisťuje minimálny profilový pohľad bez toho, aby to bolo na úkor statiky.

Na stiahnutie

Prospekt "GEALAN Hafen-City-Fenster®"