Skip to content Skip to footer
Intenzívna izolácia jadra

Tepelná izolácia - IKD®

V dobe rastúcich cien surovín a energií pomáhajú moderné okná výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Majitelia a renovátori budov tak môžu s pokojným svedomím očakávať ďalšie zdražovanie vykurovacieho oleja alebo plynu. Pretože intenzívna izolácia jadra IKD® je rozhodujúcim krokom k optimalizácii tepelnoizolačných vlastností okien. To znamená, že už dnes môžete splniť budúce štátne požiadavky na tepelnú izoláciu.

Intenzívna izolácia jadra

Tepelná izolácia - IKD®

V dobe rastúcich cien surovín a energií pomáhajú moderné okná výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Majitelia a renovátori budov tak môžu s pokojným svedomím očakávať ďalšie zdražovanie vykurovacieho oleja alebo plynu. Pretože intenzívna izolácia jadra IKD® je rozhodujúcim krokom k optimalizácii tepelnoizolačných vlastností okien. To znamená, že už dnes môžete splniť budúce štátne požiadavky na tepelnú izoláciu.

Menšie vynaloženie práce

Na dosiahnutie vynikajúcej tepelnej izolácie je nutné profily ručne osadiť spojeniami. Profily sú dodávané už vypenené.

Žiadne dodatočné investície

Pena sa do profilovej komory dáva priamo v extrúznom zariadení. Výrobca okien dostane hotový vypenený profil ako tyčový tovar.

Jednoduchá recyklácia

Pena sa drží vďaka tlaku a nie spojením plochy v profile. Pri rozrezaní dielov okna preto pena vypadne z profilu a je možné ju tak pohodlne recyklovať oddelenú od profilu.

Vyššia tepelná izolácia

Vypenené krídlové profily s technikou IKD® dosahujú v spojení so statickým suchým zasklením STV® hodnôt Uf < 0,89 W/(m²K).

Vzdanie sa oceľovej výstuže

V spojení s technikou STV® sa dá pri prvkoch v bežnej veľkosti úplne zriecť oceľové vystuženie. Tým sa zníži hmotnosť a (prepravné) náklady a zjednoduší sa montáž.

Bežný priebeh výroby

Strih, zvarenie a omietnutie je možné vykonať obvyklým spôsobom.

Okná, ktoré to majú v sebe

IKD®: Spoločnosť GEALAN ako priekopník

IKD_logo-4.pngSpoločnosť GEALAN je priekopníkom vo výrobe továrensky vypenených profilov a už v roku 2010 uviedla na trh prvý vypenený okenný profil a doplnkové profily.

Vedomosti zo skúseností

Dnes disponuje spoločnosť GEALAN výrobným know-how na nasadenie tejto technológie do výroby profilov.

Ďalšie prednosti

  • Zákazníci spoločnosti GEALAN dostanú vypenené profily už zo závodu.

  • U spracovateľov nie sú potrebné žiadne dodatočné investície.

  • Normálny priebeh výroby u zákazníkov.

  • Profily IKD® sú recyklovateľné.

Dôsledné použitie

Spoločnosť GEALAN cielene používa penovú technológiu IKD® v rôznych systémoch, produktoch a vývojových novinkách za účelom zlepšenia tepelnej izolácie.

Intenzívna izolácia jadra IKD® spoločnosti GEALAN ponúka výrobcovi okien po prvýkrát možnosť racionálnej a hospodárnej výroby okien, ktorá vyhovuje extrémnym požiadavkám z hľadiska tepelnej izolácie.

PRIEBEH ZHOTOVENIA PRESVEDČÍ

Pri intenzívnej izolácii jadra IKD® nie sú potrebné žiadne investície do nových strojov. Pena sa do profilovej komory dáva priamo v extrúznom zariadení.

Výrobca okien dostane hotový vypenený profil ako tyčový tovar. Zažite zhotovenie okien s IKD® vo filme.