Skip to content Skip to footer

GEALAN-CAIRE®

Inovatívne vetracie systémy

GEALAN-CAIRE®

Vysoký komfort v miestnosti začína čerstvým vzduchom na dýchanie a je dôležitý faktor pre zdravý domov. Nové vetracie systémy GEALAN-CAIRE® zaisťujú najlepšiu kvalitu vzduchu v interiéri a zlepšujú tak atmosféru bývania.

Inovatívne vetracie systémy

GEALAN-CAIRE®

Vysoký komfort v miestnosti začína čerstvým vzduchom na dýchanie a je dôležitý faktor pre zdravý domov. Nové vetracie systémy GEALAN-CAIRE® zaisťujú najlepšiu kvalitu vzduchu v interiéri a zlepšujú tak atmosféru bývania.

GEALAN-CAIRE®

Samotné klasické vetranie okien pre dnešné štandardy vetrania už nestačí. GEALAN vás zbavuje starostí so vzduchom vo vašej domácnosti, pretože vetracie systémy GEALAN-CAIRE® sa starajú o vetranie tak, že vytvára zdravú a pohodlnú klímu v miestnostiach bez toho, aby ste sa museli o vetranie starať. Či chcete vetrať malé alebo veľké miestnosti, alebo chcete inštalovať vetranie do existujúcich alebo nových budov: Pri decentralizovaných systémoch vám systém GEALAN-CAIRE® ponúka individuálne prispôsobené riešenie - premyslené, výkonné a energeticky efektívne.

Vetrajte podľa svojich potrieb

Pasívna ventilácia GEALAN-CAIRE® flex

Pasívny vetrací systém GEALAN-CAIRE® flex je založený na vyrovnávaní tlaku medzi vnútorným a vonkajším vzduchom a je možné ho kompaktne a nenápadne inštalovať do okennej polodrážky. Zaisťuje trvalé základné vetranie, zabraňuje plesniam a pracuje samostatne.

Gealan-Caire-Doormaster-1

GEALAN-CAIRE® AERECO

GEALAN-CAIRE® AERECO vetrá priestory presne podľa danej potreby. Ako pasívne vetracie riešenie využíva GEALAN-CAIRE® AERECO vyrovnávanie tlakového rozdielu medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Mechanický senzor vlhkosti navyše automaticky a nezávisle od obsluhy riadi objemový prietok privádzaného vzduchu – teda množstvo vzduchu, ktoré prúdi vetracou jednotkou zvonku dovnútra – a prispôsobuje ho záťaži vlhkosťou. Tým je zaistené bezpečné odvlhčovanie priestorov. Nie je potrebné zapojiť žiadne elektrické napájanie.

Aktívny ventilátor GEALAN-CAIRE® smart

GEALAN-CAIRE® smart je aktívny vetrací systém so senzormi na testovanie kvality vzduchu v miestnosti a možnosťou inteligentného domáceho pripojenia. Vďaka vstavaným ventilátorom a účinnému systému spätného získavania tepla je toto riešenie vhodné pre stredne veľké obytné priestory.

Gealan-Caire-smart-Doormaster

Na stiahnutie

caire-prospekt

GEALAN-CAIRE®

Prospekt GEALAN-CAIRE® AERECO